YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ

Ramazan ATA – Genel Başkan

Gültekin BAYRAKTAR – Genel Başkan Yardımcısı

Ali ÜNAL – Genel Sekreter

Halil İbrahim SIRAKAYA – Sayman

Muzaffer ERK – Üye

Orhan ATASOY – Üye

Hanife KAZMAZ – Üye

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

Hasan KÜSMÜŞ

Nuh AKDEMİR

İsmail DÖNERTAŞ

Şule SOYLU

Betül İŞPAK

Mevlüt ÖZKARAN

Nazife ÖZTÜRK

DENETLEME KURULU ASİL ÜYELERİ

Cengiz KİTAPÇI                                                                  

İsmail BAŞ                                                                          

Mehmet Ali KAHYAOĞLU                                                

DENETLEME KURULU YEDEK ÜYELERİ

Abdullah SAVAŞ

Oktay YENİÇULHA

Emine KOÇAK