III. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TEBLİĞİ

Dünyada ve ülkemizde görülen COV|D-19 salgını nedeni ile Nisan ayında yapılması gerekirken İçişleri Bakanlığı genelgeleri ile iptal edilen ve zamanında yapılamayan federasyonumuzun lll. Olağan Genel Kurul Toplantısı pandemi yasaklarının kademeli olarak kaldırılması ile yönetim kurullarının yapılmasana izin verilmesi sonucunda federasyonumuzun lll. Olağan genel kurul Toplantısının 27 MART 2O21 tarihinde saat 11:00’de Ostim OSB mah. Alınteri Bulvarı 1151 sok. Gül 86 koop. No:1/91 Yenimahalle / ANKARA adresindeki federasyon merkezinde yarılmasına, bu toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantının 22 MAYIS 2021 tarihinde saat 13.30’da yine aynı adreste yatılmasına karar verilmiştir.

Tüzüğün ilgili maddeleri doğrultusunda Derneğiniz adına lll. Olafian Genel Kurul Toplantısına katılacak asil ve yedek delegelerin (her derneğin 5 delege hakkına, her 10 üyesine karşılık ayrıca birer delege sayısı dikkate alınmak kaydıyla) seçilerek, seçilen delegelerin adı, soyadı, telefon no ve e-posta adreslerinin federasyonumuza gönderilmesi ayrıca Derneğinizce seçilen delegelere ilan metninde ve yukarıda bildirilen lll. Olağan Genel Kurul Toplantısının tarihi, günü, saati, yeri ve ekte gönderilen gündemin tebliğ edilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

RAMAZAN ATA

SiDEF GENEL BAŞKANI

SİDEF YÖNETİM KURULU’NUN 08/03/2021r TARİHLİ KARARI

GEREĞİNCE YAPILACAK III. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1) Saygı duruşu ve istiklal Marşının okunması

2) Açış konuşması

3) Başkanlık divanının seçimi

4) Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması

5) Denetim kurulu faaliyet raporunun okunması

6) Yönetim kurulu faaliyet raporunun görüşülmesi

7) Denetim kurulu faaliyet raporunun görüşülmesi

8) Yönetim kurulunun ibrası

9) Denetim kurulunun ibrası

10) Yeni yönetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi

11) Dilek ve temenniler

12) Kapanış