Değerli Meslektaşlarım,

Bildiğiniz gibi SİDEF ve derneklerimizle çalışmalar yürütmekteyiz. Öncelikli amacımız istihdamdır. Gençlerin işsiz kalmamaları, hak ettikleri kadrolara yerleşmeleri, mezunlarımızın özlük hakları, araştırmacı kadrosundakilerin durumu, üniversitelerdeki eğitim üzerinde çalıştığımız konulardır.

Son zamanlarda bireysel girişimlerle mesleki faaliyetler yürütüldüğüne yönelik bilgiler edindim. Mesleğimiz için yapılan tüm çalışmalar çok değerlidir. Ancak bireysel girişimler başarı sağlamayacağı gibi olumsuz etkilere de neden olabilmektedir. Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet GÜVEN ile SİDEF, ASİD, İÇSAD temsilcilerinin katılımıyla yaptığımız görüşmede bize bildirilen bir sorun şudur; Sayın GÜVEN, sağlık yönetimi mezunlarının sürekli dilekçeler vererek, şikayetlerde bulunarak kadro talep ettiğini bunun kendisinde olumsuz bakış açısına sebep olduğunu belirtmiştir. Birçok meslektaşımız BİMER, CİMER, SABİM ve Sağlık Bakanlığı ve ilgili kuruluşlardaki yetkililerin iletişim adreslerine talep ve şikayet yazıları gönderilmekte, sosyal medyada faaliyetler gerçekleştirmektedir. Özellikle sosyal medyada ve WhatsApp platformunda oluşturulan gruplar ile bu tür faaliyetlerin önü açılmakta genç meslektaşlarımız bireysel çalışmalara yönlendirilmekte, raporlar hazırlatılarak yetkililere sunmaya teşvik edilmektedir. Bu faaliyetler iyi niyetli olsa da başarı sağlamamakta hatta mesleğimize zarar vermektedir.

SİDEF ve bağlı derneklerin Yönetim Kurullarına bildirilmeyen ve onaylanmayan hiçbir faaliyetin federasyonumuzla ve derneklerimizle ilgisi yoktur. Federasyon ve dernekleri temsil ettiği söylenen ancak federasyon ve dernek yönetim kurulları tarafından kurulmamış, dernek yöneticileri tarafından yönetilmeyen hiçbir sosyal medya hesabının ve WhatsApp grubunun federasyon ve derneklerle ilgisi bulunmamaktadır. Mevcut hesaplar, kişilerin kendilerinin kurduğu arkadaşları ile iletişim için kullandıkları gruplardır. Bu gruplarda mesleki çalışmaların bağlı bulunulan derneklerimize ve federasyonumuza bildirilmeden gerçekleştirilmemesi gerekmektedir. Bu hesaplarda bahsedilen faaliyetler ve bireysel girişimler mesleğimize zarar verecek sonuçlara sebep olmakta ve birçok meslektaşımız tarafından da olumsuz geri bildirimler yapılmaktadır.

Derneklerimiz tarafından amacına uygun olarak oluşturulan, derneklerimizin yönetim kurulu başkanları tarafından kurulan, yönetilen ve federasyon ve diğer derneklerle iletişimi sağlayan sosyal medya ve WhatsApp hesapları bu söylemin dışındadır. Dernek ve federasyon başkanlarının oluşturduğu resmi gruplar ve sosyal medya hesapları dışında diğerleri resmiyet taşımamaktadır ve faaliyetleri federasyonumuzca desteklenmemektedir.

Sosyal medya ve WhatsApp gruplarına yönelik bir diğer şikayet ise mesleği, federasyonu ve dernekleri ilgilendirmeyen birçok bilginin, resim ve yazıların paylaşılması, gün içinde çok fazla paylaşım yapılması, bireysel konuların gruplar üzerinden görüşülmesi, günün çok erken saatlerinde ve gece geç saatlerde paylaşımlar yapılması, gruplara herkesin katılmaya zorlanması, ayrılanlara tepki gösterilmesidir. Bunlar mesleki birliğimizi ve imajımızı zedelemektedir.

Özetle;

  • Derneklerin ve SİDEF’in resmi hesapları dışında hiçbir gruptan SİDEF ve dernekler adına paylaşımlar yapılmaması,

  • Federasyon ve dernek başkanlarının onayı olmadan geneli kapsayan bildirimler yapılmaması,

  • Mesleki girişimlerin, görüşmelerin vb. çalışmaların derneklerimiz ve federasyonumuz kanalıyla yapılması,

  • Rapor, araştırma vb. çalışmaların federasyon yönetim kurulunun bilgisi dahilinde yapılması,

  • Hesaplardan sadece mesleki paylaşımlar yapılması, bireysel iletişim için kullanılmaması,

  • Tüm meslektaşların ve üyelerin iletişim kurma veya kurmama hakkına saygı gösterilmesi………

Bu maddeleri uzatmak mümkündür. Hepsinin özü birlikten ve mesleğe ve meslektaşlara saygıdan geçmektedir. Gerekli hassasiyeti göstermenizi rica ederim.

Mesleğimizdeki başarıyı ancak örgütlü çalışmalar ile elde edebiliriz. Meslektaşlarımızı derneklerimize katılmaya, üye olmaya ve faaliyetlerimizi hep birlikte güçlü şekilde yürütmeye davet ediyorum.

Ramazan ATA

Sağlık İdarecileri Dernekler Federasyonu Genel Başkanı